Institutu Hrvoje Požar dodijeljeno 100.000 eura za razvoj potencijala iskorištenosti geotermalne energije u RH

19.04.2016.

ZAGREB, 19. travnja 2016. – Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Energetski institut Hrvoje Požar sklopili su Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz Fonda za bilateralne odnose koji se financira u sklopu Norveških i EGP financijskih mehanizama 2009.-2014.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, kao tijelo odgovorno za pripremu i provedbu Bilateralnog fonda, dodijelilo je Institutu Hrvoje Požar iznos od 100.000 eura iz spomenute darovnice za provedbu aktivnosti vezanih uz razvoj potencijala iskorištenosti geotermalne energije u Hrvatskoj.

U suradnji s partnerom, islandskom Nacionalnom agencijom za energetiku, Institut Hrvoje Požar organizirat će konferenciju o geotermalnoj energiji u Hrvatskoj. U okviru projekta provest će se i istraživanje kojim će se utvrditi trenutna iskorištenost geotermalne energije u Hrvatskoj te dati uvid u mogućnosti razvoja njenog potencijala. Također, organizirat će se studijsko putovanje u Island i Hrvatsku radi razmjene znanja i iskustva partnera na projektu. Sve aktivnosti provodit će se u razdoblju od travnja do prosinca 2016. godine.