Hrvoje Požar – Znanstvenik

Tijekom znanstvene karijere od 1950. do 1990., pri osmišljavanju razvoja energetskog i elektroenergetskoga sustava uz izgradnju novih postrojenja, podredio je znanost potrebama života. Bio je preteča znanstvenih analiza temeljenih na istodobnom promatranju energetskih sustava i oblika energije. Njegov kreativan i vizionarski rad bio je temelj za Zagrebačku energetsku školu„Zagrebačku energetsku školu“, tradiciju znanstvenoistraživačkog rada poznatu u svijetu. Inzistirao je na tome da se svaka odluka o energetici temelji na znanstvenim analizama, a nove vidike znanosti otvarao je svojim znanjem. Neumoran u svom radu, bio je uzor mladim inženjerima, potičući ih na hrabro tumačenje znanstvenih rezultata, pokazujući iznimnu znatiželju za traženje novih rješenja. Do danas je nedostižan po pitanju znanstvenog autoriteta, ali i po prenošenju znanja i ljubavi prema znanosti mladima. Znanstvenu zajednicu zadužio je svojim knjigama, načinom razmišljanja, razumijevanja i nesebičnim radom. Autor 319 stručnih i znanstvenih radova, članaka, referata i knjiga, u Hrvatskoj i inozemstvu.