Hrvoje Požar – Nastavnik

Počinje s radom na Elektrotehničkome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao asistent 1951. te karijeru nastavlja kao docent (1953.), izvanredni profesor (1957.), redoviti profesor (1960.–1985.) Dva puta bio je dekan (1960.–1962. i 1968.–1970). Unosi novi stil rada, osuvremenjuje nastavu i približava ju svakodnevnoj problematici, unaprjeđuje informatizaciju (nabavljanjem prvoga računala), izdavaštvo fakulteta, gradnju Fakultetskog i Sveučilišnog računskog centra, Fakulteta i Sveučilišta. Omiljen među učenicima zbog svog entuzijazma, savjesnosti i predanosti radu. Poznat pod nadimkom Profesor, utječe na mnoge studente, među kojima pokazuje svu svoju ljudsku i profesorsku širinu, te im služi kao mentor. Sudjeluje u četiri značajne reforme studija, kojima se studij usklađivao s najboljom europskom praksom i potrebama znanja, zastupa režim studiranja „godina za godinom“, u kojem je potrebno položiti sve ispite s tekuće godine kako bi se upisala sljedeća. Takav režim potrajao je gotovo 35 godina i u tom je razdoblju Fakultet stekao ugled vodećega fakulteta u državi.